Ansattsamlingene

Informasjon om samlingene.

Implementeringsstøtte

Leder er ofte avhengig av faglige drivere i enheten for å sikre kompetanseutviklingen. Implementeringsstøtten retter seg derfor til både ledere og de ansatte. Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme.

Implementeringsstøtten består av 4 dags samlinger:

 1. Første samling: Leder og ansatt som menneske
  - Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

 2. Andre samling: Leder og ansatt som relasjonsbygger
  - Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes.

 3. Tredje samling: Leder og ansatt som kompetansebygger
  - Utvidelse av kunnskap om hvordan motivasjonelle faktorer innvirker på kompetanseutvikling med mer.

 4. Fjerde samling: Leder og ansatt som praksisutvikler
  - Fokus på forståelse for forholdet mellom teori og praksis med mer.