AvHoldt – Jegersberg gård
TraumeBevisst RusBehandling

Program

 • Forankring for forandring

  12. APRIL OG 3. MAI 2019
  Todager samling

  Samlingene er for alle med fokus på verdier, arbeidskultur, fellesskapsforståelse, styrken i forskjellighet og arbeidsgledefaktorer.


  Les mer
 • Traumebevisst praksis

  30. AUGUST OG 6. SEPTEMBER 2019
  Todager samling

  Samlingene har fokus på traumeforståelse og sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk, samt traumebevist rusbehandling, herunder MenneskeMøtePraksis og voldsforebyggende arbeid.


  Les mer
 • Førstehjelp ved selvmordsfare

  DATOER KOMMER...
  2 todager samling

  Fokus på å gi handlingstrygghet i møte med selvdestruktivtet, selvskading og mulig selvmord.


  Les mer
 • Traumebevisst praksis II

  DATO KOMMER...
  Todager samling

  Innholdet i denne dagssamlingen planlegges i samarbeid med fellesskapet på Jegersberg Gård ut fra erfaringer gjort i programmet.


  Kommer...