Kompetanseprogram
for barn og unge i Iveland kommune

Iveland kommune

Program

Her er en oversikt over de ulike trinnene som dette kompetanseutviklingsprogrammet inneholder.

Programkart
 • Organisasjonskultur

  Trinn 2: Arbeidsglede

  Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon.


  Les mer
 • Traumebevisst omsorg

  Trinn 3: Teoretisk opplæring

  To dagssamlinger med undervisning for alle ansatte, og eventuelt de viktigste samarbeidspartnerne.


  Les mer
 • Trening og refleksjon

  Trinn 4: Praktiske workshops

  Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere.


  Les mer