Samling 4


Refleksjon og oppgaver

  • Se gjennom Power Pointene fra de tre foregående samlingene. Med utgangspunkt i dette; reflekter over målsettingene for prosjektet:

    1. At arbeidskulturen ved Familieenheten skal være preget av en traumebevisst tilnærming og forståelse

    2. At barn, unge og deres familier ved Familieenheten skal bli møtt av ansatte som forstår atferden og smerteuttrykkene de viser, med bakgrunn i moderne traumeforståelse