Tilbud

Grunnkurs i Traumeforståelse


Målsetting
Styrking av barnefaglig ansvarlige i utøvelsen av deres rolle.

Mottaksledere og barnefaglig ansvarlig vil i tillegg til deltakelse på fellesdager for alle mottak, vederlagsfritt få tilbud om deltakelse på følgende kurstilbud:

Grunnkurs i Traumeforståelse
RVTS Sør sitt faste grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg (2 dager).


Livets tre


Kommunikasjonsverktøy som handler om å styrke identitet og skape sammenhenger i livet. En dag felles kurslederopplæring for 2-3 ansatte fra hvert mottak kan gjennomføres.

Kurslederopplæring

Last ned inspirasjonshefte


Presentasjoner fra grunnkurs