Samling 3

Stress og mestring (1 dag)


De ulike asylmottakene vil ha ulike utfordringer både for beboere og ansatte. Å bygge på ansattes egne erfaringer og kompetanse vil være et viktig utgangspunkt. I vår tilnærming vil vi videre fokusere på hvordan vi kan bruke en traumebevisst forståelse, for å bygge tillit og relasjoner mellom beboere og ansatte. Denne dagen gir en anledning til å bruke verktøy og metodikk for å belyse utfordringer og dermed kunne forebygge eller løse opp i konfliktsituajoner.

Egenomsorg for ansatte vil også være et tema denne dagen, med fokus på selvivaretakelse og et ivaretakende arbeidsmiljø.

Målsetting: Å øke kunnskap og handlekraft i forhold til stress og utfordrende livssituasjoner.

Hva gjør stress med ungdommer? Og hva gjør det med ansatte? Hva kan man gjøre selv? Hva kan andre bidra med? Hvor kan det være hjelp å få?

Hvordan ta vare på seg selv som hjelper.

Veien videre – i mottaket, med samarbeidspartnere og øvrige ressurser.

Aktuelle tema som radikalisering og andre konsekvenser av utenforskap trekkes inn i denne samlingen.