Samling 2

Forebyggende arbeid med selvmord og selvskading (2 dager)


Målsetning for disse dagene er å gi ansatte økt trygghet i møte med mennesker i akutt selvmordsfare og andre krisesituasjoner.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Vi bruker kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” fra Vivat selvmordsforebygging. Dette er et 2 dagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kurset viser en modell for intervensjon og plan for trygghet, og legger i tillegg stor vekt på de holdninger vi har med oss som hjelpere. Programmet er også relevant i møte med andre type kriser som rus, overgrep, selvskading. Omfang: 15 timer over 2 dager. Her kan eksterne samarbeidspartnere inviteres inn.

Kurset er ikke spesielt tilrettelagt for flyktninger og asylsøkere og deres situasjon, men det kan det være en god hjelp for ansatte som jobber med asylsøkere og flyktninger f.eks. i asylmottak. Kurset er lisensbelagt, og presentasjoner fra kurset er derfor ikke tilgjengelig på denne nettsiden.

Les mer om ”Førstehjelp ved selvmordsfare”


Kultursensitiv sjølvmordsforebygging

Kurset ”Kultursensitiv sjølvmordsforebygging” tilbys som et alternativ til Vivat. Dette kurset kjøres som en pilot i samarbeid med RVTS Vest. Kurset er egnet for alle som jobber med barn, unge eller voksne flyktninger, asylsøkere eller innvandrere. Det går over 2 dager og det er nødvendig å delta på hele.

Les mer om ”Kultursensitiv sjølvmordsforebygging”Fordypningstoff