Avslutning

Erfaringsgjennomgang med mottaksleder og barnefaglig ansvarlig (2 timer)


Målsetting
Erfaringsinnhenting jmf. målsettinger i kompetanseutviklingsprogrammet.

Tilbakemeldinger fra ledere, barnefaglig ansvarlige og øvrige ansatte ifht. oppnådde målsettinger i programmet.

Hva har vært nyttig? Forbedringspotensiale?

Oppsummering og veien videre.


Presentasjon

  • Avklaringsmøtet er inkludert i samling 3, som de to siste timene.