Avklaringsmøte

Målsetting, ressurser og utfordringer (2 timer)


Målsetting
Forankring av kompetanseutviklingsprogrammet i ledelsen og faglig ansvarlige i mottaket.

Avklaring av rammer, forventninger, teoretisk grunnforståelse og verdier, forløp med mer.

Formulering av målsettinger ved de ulike mottak, samt identifisering av ressurser og mulige utfordringer.

Kartlegge samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere i ulike tjenester. Avklare hvilken plass disse skal ha i programmet.

Plan for oppfølging mellom samlingene.


Presentasjon

  • Avklaringsmøtet er inkludert i samling 1, som de to første timene.