Samling 2

«Et godt hjem» (to dagers samling)


Dag 1: Lytt til oss
Dag 2: Omsorg som kan gjøre en forskjell

Hensikten med denne samlingen over to dager er å utvikle kunnskap, forståelse og ferdigheter som er knyttet til å skapet et «godt hjem» for enslige mindreårige flykninger. Flykningene er i en situasjon hvor de har mistet eller forlatt sine foreldre og nære omsorgspersoner. Samtidig har mange vært gjennom stressende hendelser som for noen har resultert i situasjoner med frykt for eget eller andres liv.

De ansatte ved boligene er sammensatt med ulik kompetanse og erfaringer og har ulike erfaringer som de møter disse ungdommene med. Det er derfor viktig å utvikle gode trygge relasjoner preget av voksne som møter ungdommene der de er, og som innehar en god forståelse av hvordan ungdom kan møtes i den livssituasjonen de er.

Relasjoner og gode menneskelige møter skjer gjennom en gjensidighet og anerkjennende praksis. Reflekterende praksis ansatte og ungdommene imellom kan skape den tillit og gjensidige respekt som er nødvendig for at boligen kan bli et godt sted å være og et godt sted å lære.

Denne samlingen vil omfatte følgende:

  • Kjennetegn ved et «god hjem» og god omsorg
  • Kultur og felles forståelse basert på prinsippene i TBO
  • Kunnskap og anvendelse av Tankekartet, Livets Tre og Hjerte-øvelsen
  • Utviklings støttende kommunikasjon
  • Øvelser: Sympati, empati og trygghet