Samling 1

«Enslige mindreårige og grunnleggende traumeforståelse» (dagssamling)


Traumebevisst omsorg er like mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at verdigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. Det må derfor være en premiss at alle ansatte gis adgang til å delta på grunnopplæring.

Opplæringen vil være en felles undervisningsdag og det vil være en kombinasjon av selvstudieoppgaver og refleksjon/deling av kunnskap etter denne samlingen.

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

  • Traumeforståelse
  • Traumebevisst omsorg
  • Kultursensitivitet