Trening og reflekjson

Praktiske workshops

Introduksjon

Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Det vil derfor være behov for trening gjennom rollespill, hjemmeoppgaver, refleksjonsøvelser og selvrapporteringer.