Organisasjonskultur

Arbeidsglede
To dagssamlinger for alle ansatte med fokus på medarbeiderskap, refleksjon, tillitt, ansvar og kommunikasjon.

Introduksjon

Det kan være utfordrende å arbeide med mennesker som har opplevd traumer. Dette har bl.a. sammenheng med at traumebevisst omsorg åpner opp for en relasjonell nærhet som kan disponere for uenighet, slitasje og usikkerhet. Det har sammenheng med at møtet med traumatiserte mennesker kan utløse irrasjonelle beskyttelsesstrategier hos hjelperne.

Det gjennomføres derfor et 2-dagers teambasert prosess-seminar med tjenestemottakerne for å sikre forståelsen av at forskjellighet i teamet. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig organisasjonsforståelse og trening i konstruktiv kommunikasjon. Dette seminaret vil også fokusere på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt de ansattes egen mestringsstil. Seminaret vil inneholde selvstudieoppgaver

De ansatte skal etter gjennomført seminar og selvstudieoppgaver:

  • ha kunnskap om og ha gjort erfaringer med prinsippene i konstruktiv kommunikasjon

  • ha kunnskap om nødvendigheten av ulike teamroller i et velfungerende fellesskap og ha reflektert over egen teamrolle

  • ha reflektert over egen mestringsstil og over hvordan egne livserfaringer påvirker praktisk omsorgsutøvelse

  • ha reflektert over og ha gjort erfaringer med å ta ansvar for egne følelser, for egne reaksjoner og for egen kommunikasjon