Superbruker

Informasjon til superbrukere.

Superbrukere er ressurspersoner som skal ha et spesielt ansvar for implementeringen av traumebevisst omsorg og praksis. Superbruker-rollen kan også innebære å ta rollen som veileder eller underviser, internt og eksternt. Med et ansvar for implementering av traumebevisst omsorg er det også naturlig at superbrukere får et ansvar/delansvar for opplæring av nyansatte, alene eller i samarbeid med leder/fagansvarlige. Superbruker-rollen kan også innebære å gi kollegastøtte, initiere gjennomgang av rutiner, strukturer, møter og av den eksisterende veiledningen.


SuperBrukere, 1. samling

SuperBrukere, 2. samling

SuperBrukere, 3. samling   |   Universelle vekstbehov

SuperBrukere, 4. samling