Leder og ressursperson

Informasjon til leder og ressursperson.

I programmet vil det være et leder- og ressursperson veiledningsprogram. Deltakerne i denne veiledningen vil være ledere for boligen og utvalgte ressurspersoner i boligen. Det vil bli etablert veiledningsgrupper med 5-7 deltakere som møtes en gang mellom hver enkelt samling i programmet, totalt tre ganger. De to første veiledningene er en ½ dags samling, mens siste veiledning er en dagsamling.

Hensikten med denne veiledningen er å støtte lederne i leder- og ressurspersonrollen i denne praksisen som etableres gjennom dette programmet. Siden dette er et konsentrert program vil muligheten for varig praksis utvikling være avhengig av fokus å videreføring av den enkelte leder i samarbeid med sine ansatte i boligen etter at RVTS-Sør har avsluttet sitt arbeid. Ved å dele praksis ledere og ressurspersoner imellom ved bruk av konkrete og praktiske veiledningsverktøy tror vi at dette kan danne et grunnlag for varig praksisendring.

Veiledningen vil bestå av både konkrete saksorienterte problemstillinger, egen erfaringsdeling, refleksjoner over lederpraksisen i lys av TBO. Videre vil det være fokus på de ansattes læring gjennom hjemmeoppgavene som er utført mellom samlingene.

Praksisoppgaver mellom samlingene

En viktig forutsetning for dette utviklingsarbeidet vil være at den enkelte ansatte prøver ut, og reflekterer over egen praksis. Videre at ansatte kan dele erfaringer og knytte teorien og øvelsene i samlingene opp mot hverdagspraksisen i arbeidet med beboere.
BoGodt - Ressurspersonsamling (Fevik)
Lederen og ressurspersonen som menneske
BoGodt - Ledere og ressurspersonen som relasjonsbygger
Leder- og ressurspersonreisen

Leder 2016

Superbruker 2016