BoGodt
TraumeBevisst Omsorg
Oppfølgingstjenesten, Kristiansand

Program

BoGodt er et kompetanseprogram i traumebevisst omsorg for utvalgte boliger i Oppfølgingstjenesten i Kristiansand. Kompetanseprogrammet har som målsetting å bidra til høyere kvalitet i oppfølgingstjenestens tilbud til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelbruk og psykisk utviklingshemmede og kontinuerlig forbedring av tjenestene.
 • Organisasjonskultur

  TRINN 2: Arbeidsglede

  To dagssamlinger for alle ansatte med fokus på medarbeiderskap, refleksjon, tillitt, ansvar og kommunikasjon.


  Les mer
 • Grunnleggende traumeforståelse

  TRINN 3: Teoretisk opplæring

  To dagssamlinger med undervisning for alle ansatte, og eventuelt de viktigste samarbeidspartnerne.


  Les mer
 • Trening og refleksjon

  TRINN 4: Praktiske workshops,
  2-3 samlinger

  Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere.


  Les mer