Samling 4

«Tilhørighet og integrering» (dagssamling)


I denne samlingen vil vi jobbe med traumebevisst omsorg med et særlig blikk på flerkulturell forståelse.

  • Workshop
  • Fenomenkunnskap og handlingskompetanse
  • Smerteuttrykk og kultursensitivitet
  • Hva gjør vi med det vi ser?
  • Hvordan få dette til sammen?
  • Flyktningen som medskaper i eget liv


Evaluering:
Gå til evalueringsskjema

Fordypningstoff