Samling 3

«Traumeforståelse og traumebevisst praksis» (dagssamling)


I denne samlingen øver vi på å bruke traumebevisste verktøy relatert til praktiske arbeid ved de ulike arbeidsplassene. Vi ønsker å løfte frem suksesshistorier fra arbeidshverdag og lære av hverandre for å bli bedre menneskemøtere.

  • Workshop
  • Hva gjør vi når det er vanskelig?
  • Hva gir energi?
  • Øve på å bruke verktøy fra traumebevisst omsorg
  • Utfordringer og vitalisering


Evaluering:
Gå til evalueringsskjema

Presentasjon fra samling


Fordypningstoff