Samling 2

«Gode menneskemøter - samarbeid som kan gjøre en forskjell» (dagssamling)


Å hjelpe traumeeksponerte mennesker er en krevende oppgave, ikke minst fordi møtet med andre menneskers smerte ofte utløser (underbevisste) beskyttelsesstrategier hos hjelperne, noe som kan hemme god utviklingsfremmende omsorg.

For å forebygge dette fokuserer vi i denne samlingen på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt egen rolleforståelse og profesjonalitet.

Vi bruker Diversity Icebreaker som en metode for å se på samarbeidsrelasjoner.

  • Workshop
  • Diversity Icebreaker
  • Trening og refleksjon
  • Rolleforståelse og profesjonalitet
  • Om samarbeid, hvordan språk skaper virkelighet, styrkebasert tilnærmingEvaluering:

Gå til evalueringsskjema