Samling 1

«Kick off og innføring i traumeforståelse» (dagssamling)


Traumebevisst omsorg er like mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at verdigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

Opplæringen vil være en felles undervisningsdag og det vil være en kombinasjon av selvstudieoppgaver og refleksjon/deling av kunnskap etter denne samlingen.

  • Forankring for forandring
  • Kursdagen gir oversikt over traumeforståelse og traumebevisst omsorg. «Jeg er metoden»
  • Introduksjon til modeller og verktøy
  • Å se mennesker i lys av hva de har opplevd


Forarbeid før første samling:

  • Bruk ti minutter på å skrive ned noen tanker rundt dette spørsmålet: «Hvordan kan vi sammen skape best mulige menneskemøter og tjenester som bidrar til god integrering og inkludering for bosatte flyktninger i Bø og Sauherad kommuner?»

  • Del dine tanker med en kollega


Evaluering:

Gå til evalueringsskjema