Samling 4


Forarbeid


Refleksjon og oppgaver

  • Reflekter over BUPs rolle(r) med utgangspunkt i artikkelen til Howard Bath; The three pillars of traumawise care.
  • Hvilken betydning kan NMT-forståelsen ha for BUP?

Samling


PowerPoint