Samling 3


Forarbeid


Refleksjon og oppgaver

  • Gå videre med team profilen og den individuelle profilen. I teamet; se spesielt på det som ikke ble gjennomgått på samlingen.
  • Med bakgrunn i 4T; Reflekter over mulighetene for “dialog” og “diskusjon” i teamet.
  • Hvordan håndterer teamet faglig uenighet?

Samling


PowerPoint