Samling 2


BUPs ferdighetskompetanse: JEG

Ansatte er det viktigste verktøyet i møtet med mennesker som søker hjelp hos BUP. Ansatte bør reflektere over egen praksis og gi hverandre veiledning. Det er relasjonen som leger, en metode utført av mennesker som har vansker med å bygge relasjoner og skape tillit og motivasjon, vil ikke føre til endring. En traumebevisst terapeut har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Han eller hun har fokus på ”hvem jeg er og hvordan jeg påvirker den andre”. Dette påvirker nødvendigvis behandlingstilnærmingen, og hvordan den utformes.


Forarbeid


Refleksjon og oppgaver

  • Tenk på en situasjon på jobb hvor du gikk ut av toleransevinduet ditt. Hva var det som trigget deg? Hva tenkte du? Hva følte du? Hvor i kroppen merket du det? Hva gjorde du? Del dette med en kollega.

Samling


Etterarbeid

  • Gå videre med team profilen og den individuelle profilen. I teamet; se spesielt på det som ikke ble gjennomgått på samlingen.
  • Med bakgrunn i 4T; Reflekter over mulighetene for “dialog” og “diskusjon” i teamet.
  • Hvordan håndterer teamet faglig uenighet?