Samling 1


BUPs verdikompetanse

Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan de bør møtes og behandles (menneskesyn). Vi har en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn). Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Og vi har en gradering av verdier. Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis. I arbeidet under dette bygget, vil vi arbeide med ”jordsmonnet”, verdiene og arbeidskulturen som kunnskap og metoder skal sette seg i.


BUPs kunnskapskompetanse

Hvordan møte traumeutsatt barn og unge på en best mulig måte? En god traumebevisst fagperson kjennetegnes ved at han/hun har god kunnskap og forståelse av hvordan hjernen formes av bruken. Denne første delen av ”Kunnskapskompetanse” tar utgangspunkt i psykoedukasjonspermen som hjelpemiddel, både for egen trening, og som kommunikasjonsredskap overfor klienter.