Samling 4


Forarbeid


Anbefalt litteratur til fordypning

  • Anstorp, T. og Benum, K. (red) (2014). Traumebehandling. Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget.
  • Hart, S. (red.) (2015). Inklusion, leg og empati – Neuroaffektiv udvikling i børnegrupper. Hans Reitzel Forlag.
  • Hart, S. Berntzen, M. Og Jørgensen, G. (2011). Nevroaffektiv psykoterapi med børn. Hans Reitzel forlag.
  • Nordanger, D. Og Braarud, H.C. (2017). Utviklingstraumer. Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Fagbokforlaget.

Samling


PowerPoint