Samling 3


Forarbeid


VerdiRefleksjoner

  • Sørlandet sykehus har "Trygghet" som grunnleggende Verdi ("Trygghet når du trenger det mest"). Hvordan kan jeg bidra til at denne verdien virkeliggjøres i ABUP?
  • De neste to samlingene: 2. mars 2018 & 4. mai 2018

Hjemmeoppgave

  • Bruk/øv på et eller flere av Samtalekortene i møte med barn, unge eller familier.
  • Ta utgangspunkt i Circle of Courage og bruk dette på en aktuelt barn/ungdom i ditt team.
  • Skriv ned i refleksjonsboka dine umiddelbare tanker etter øvelsen. Del erfaringer med teamet.