Traumebevisst praksis II

To dagssamlinger med undervisning for alle ansatte, og eventuelt de viktigste samarbeidspartnerne.

Om samlingen

Videre fokus på forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert 2. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt avhengighetsforståelse, traume – og voldsforståelse og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.