Førstehjelp ved selvmordsfare

Fokus på å gi handlingstrygghet i møte med selvdestruktivtet, selvskading og mulig selvmord.

Om samlingen

Målsetting for disse dagene er å gi ansatte økt trygghet i møte med mennesker i akutt selvmordsfare og andre krisesituasjoner.

Førstehjelp ved selvmordsfare
Vi bruker kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” fra Vivat selvmordsforebygging. Dette er et 2 dagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kurset viser en modell for intervensjon og plan for trygghet, og legger i tillegg stor vekt på de holdninger vi har med oss som hjelpere. Programmet er også relevant i møte med andre type kriser som rus, overgrep, selvskading. Omfang: 15 timer over 2 dager. Her kan eksterne samarbeidspartnere inviteres inn.

Kurset er lisensbelagt, og presentasjoner fra kurset blir derfor ikke tilgjengelig på denne nettsiden.

Les mer om ”Førstehjelp ved selvmordsfare”


Samling

  • Kommer...

Ressurser

  • Kommer...