Traumebevisst praksis

To dagssamlinger med undervisning for alle ansatte, og eventuelt de viktigste samarbeidspartnerne.

Traumebevisst praksis

Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

Opplæringen består av en todagers samling. Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

  • kompetanseutvikling med fokus på traumeforståelse og sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk
  • traumebevist rusbehandling, herunder MenneskeMøtePraksis og voldsforebyggende arbeid

Trening og refleksjon
Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Derfor vil samlingen også inneholde refleksjonsøvelser og trening gjennom blant annet rollespill. Det gis også hjemmeoppgaver.


Læringsmål

Ansatte skal:

  • kunne redegjøre for sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk
  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst rusbehandling
  • ha kunnskap om sammenheng mellom traumer og rusavhengighet
  • ha arbeidet med selvstudieoppgaver