Leder

Informasjon til ledere.

Implementeringsstøtte

Leder er ofte avhengig av faglige drivere i enheten for å sikre kompetanseutviklingen. Implemeteringsstøtten retter seg derfor til både ledere og faglige drivere (AvHoldtUngAgenter). Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme.

Implementeringsstøtten har følgende fire faseinndelinger:

 1. Første samling: Leder og Agent som menneske
  - Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

 2. Andre samling: Leder og Agent som relasjonsbygger - Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes.

 3. Tredje samling: Leder og Agent som kompetansebygger - Utvidelse av kunnskap om hvordan motivasjonelle faktorer innvirker på kompetanseutvikling med mer.

 4. Fjerde samling: Leder og Agent som praksisutvikler - Fokus på forståelse for forholdet mellom teori og praksis med mer.

Viktige tema

 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon
 • Affektbevissthet
Verktøy
 • 4 temperamenter
 • TFS - ledelse


Fagstoff

Kommer....

Kjenn dine medarbeidere

Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema

 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit
Verktøy
 • Ressursjakt
 • Glødebarometer


Fagstoff

Kommer....

Utvid ditt repertoar

Å være leder er en dynamisk prosess hvor man stadig er i utvikling. I den tredje samlingen ønsker vi å fokusere på lederes utviklingsprosess og hvordan dette henger sammen med god arbeidskultur. VidSynt har valgt lærende organisasjoner som utgangspunkt for organisasjonsutvikling og teori og oppgaver knyttet til Senges 5 disipliner bli gjennomgått.

Viktige tema

 • Definere utviklingsmål
 • Lærende organisasjon
 • Arbeidskultur
 • Deg (leder) som verktøy i fagutvikling
Verktøy
 • Utviklingsplan
 • Ønskeleder
 • ”De sporene livet har satt”


Fagstoff

Kommer....

Finn veien videre

Ledere som er del av gode lederteam har bedre forutsetninger for å lykkes. Det å kunne gi og motta inspirasjon og støtte til hverandre har en dobbel effekt. Egne lederoppgaver kan løses bedre og kompetanse spres mellom avdelinger og enheter. I den siste samlingen blir lederteamet utfordret til å se på samspill og muligheter i enhetens ledergruppe.

Viktige tema

 • Konkretisering av utviklingsmål
 • Utvikle gode lederteam
 • Kompleksitet
 • Joharis vindu
 • Forberede medarbeidere
Verktøy
 • Teamprofil 4 temperamenter
 • Snowdens kompleksitetsmodell
 • ”Fryktfjerner”


Fagstoff

Kommer....