AvHoldtUng
TraumeBevisst RusBehandling
"Det finnes alltid muligheter"
CRUX, Kalfaret

Program

Her er en oversikt over de ulike samlingene som dette kompetanseutviklingsprogrammet inneholder.

Programkart
 • Forankring for forandring

  11-12 september 2018
  Todager samling

  For alle ansatte med fokus på verdier, arbeidskultur, organisasjonsforståelse, styrken i forskjellighet og arbeidsgledefaktorer.


  Les mer
 • Traumebevisst praksis

  14 -15 november 2018
  Todager samling

  Fokus på traumeforståelse og sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk traumebevist rusbehandling, herunder MenneskeMøtePraksis og voldsforebyggende arbeid.


  Les mer
 • Førstehjelp ved selvmordsfare

  30-31 januar & 6-7 februar 2019
  2 todager samling

  Fokus på å gi handlingstrygghet i møte med selvdestruktivtet, selvskading og mulig selvmord.


  Les mer
 • Traumebevisst praksis II

  2-3 April 2019
  Todager samling

  Videre fokus på forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert 2. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt avhengighetsforståelse, traume – og voldsforståelse og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.


  Les mer
 • Egen og kollega ivaretakelse

  11 september 2019
  En dags samling

  Fokus på forebyggende og ivaretakende tiltak, samt bevisstgjøring rundt muligheten for selvutvikling og vekst. Hva kan pasientene lære oss om oss?


  Les mer