AvHoldtUng
TraumeBevisst RusBehandling
"Det finnes alltid muligheter"
CRUX, Verksgata

Program

Her er en oversikt over de ulike samlingene som dette kompetanseutviklingsprogrammet inneholder.
 • Kick-Off

  19. september 2019
  Dagssamling

  Introduksjon og oppstart.


  Last ned PDF
 • Forankring for forandring

  11-12 desember 2019
  Todager samling

  For alle ansatte med fokus på verdier, arbeidskultur, organisasjonsforståelse, styrken i forskjellighet og arbeidsgledefaktorer.


  Les mer
 • Traumebevisst praksis

  18-19 mars 2020
  Todager samling

  Fokus på traumeforståelse og sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk traumebevist rusbehandling, herunder MenneskeMøtePraksis og voldsforebyggende arbeid.


  Les mer
 • Traumebevisst rusbehandling

  21-22 april 2020
  2 todager samling

  Videre fokus på forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert 2. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt avhengighetsforståelse, traume – og voldsforståelse og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.


  Les mer
 • ´

  Egen og kollega ivaretakelse

  27. mai 2020
  Dagssamling

  Fokus på forebyggende og ivaretakende tiltak, samt bevisstgjøring rundt muligheten for selvutvikling og vekst. Hva kan pasientene lære oss om oss?


  Les mer
 • Vendereisen

  Siste samling

  Vi møtes ca ett år etter siste samling for å arbeide med hva som har satt seg i organisasjonen, hvilke fokusområder, ritualer og vaner skal arbeides videre med for å styrke enheten.


  Kommer...