Traumebevisst rusbehandling

Teoretisk opplæring
To dagssamlinger med undervisning for alle ansatte, og eventuelt de viktigste samarbeidspartnerne.

Teoretisk opplæring

Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. Det er en forutsetning at alle ansatte deltar på grunnopplæring. Undervisningen fordeles over to undervisningsdager (á 6 timer).

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

  • traumeforståelse og sammenhenger mellom traumer og rusavhengighet
  • traumebevist rusbehandling
  • traumebevisst omsorg / praksis


Læringsmål

Ansatte skal:

  • kunne redegjøre for komplekse psykiske traumer og deres virkemekanismer og konsekvenser
  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst rusbehandling
  • ha kunnskap om sammenheng mellom traumer og rusavhengighet
  • ha arbeidet med selvstudieoppgaver