Treningsøkter

Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere.