AvHoldt
TraumeBevisst RusBehandling
Borgestadklinikken, Loland

Program

Her er en oversikt over de ulike trinnene som dette kompetanseutviklingsprogrammet inneholder.

Programkart
 • Organisasjonskultur

  Arbeidsglede

  To dagssamlinger for alle ansatte med fokus på medarbeiderskap, refleksjon, tillitt, ansvar og kommunikasjon.


  Les mer
 • Traumebevisst rusbehandling

  Teoretisk opplæring

  To dagssamlinger med undervisning for alle ansatte, og eventuelt de viktigste samarbeidspartnerne.


  Les mer
 • Treningsøkter

  Praktiske workshops, trinn 4
  2-3 samlinger

  Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere.


  Les mer