Klassen, et komplekst samspill

Samling 2

Informasjon


I denne samlingen presenterer vi ACE studie og ungdatastudien. For å få frem kompleksiteten i et klasserom, bruker vi rammeverket Cynefin, til Dave Snowden. Dette gir oss nyttige holdepunkter når vi skal fatte beslutninger og løse problemer. I tillegg introduserer vi dere for «De seks tenkehattene» utviklet av Edward de Bono.