PåFyll 2Intensjonen med PåFyll er at dere som jobber i kriseteam skal få støtte i det viktige arbeidet deres. Her finner dere fagstoff om sentrale temaer kriseteam må forholde seg til. Men enda viktigere enn fagstoffet er arbeidet som er knyttet til fagstoffet.Hvordan jobbe med PåFyll 2


PåFyll 1Som et ledd i oppfølgingsarbeidet etter Utøya utarbeidet RVTS Sør høsten 2012 et kurshefte til bruk i kriseteamnettverk. Heftet inneholdt seks samlinger som blant annet omhandler temaer som nettverksarbeid, traumekunnskap og sekundærtraumatisering. Våren 2013 ble samtlige kommuner invitert til en to-dagers konferanse hvor blant annet dette opplegget ble lansert. Det ble også avholdt diverse fylkesvise samlinger, samlinger for fylkesmenn og nettverkstreff.Last ned PåFyll 1