Kompetanseutviklingsprogram
PåFyll - KriseTeam


AVKLARING BEVISSTGJØRING UNDERVISNING TRENINGSØKTER VEILEDNING TILGJENGELIGHET AVSLUTNING
Implementeringsanalyse og kontraktinngåelse Implementeringsmodning Teoretisk opplæring Praktiske workshops Supervisering og rådgiving Telefonsupport Rådgiving
Oppdrag fra helsedirektoratet beskriver og fastsetter vilkår, rammer og forpliktelser knyttet til programmet. Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon. Forelesinger for tjenestemottakere (evt også deres viktigste samarbeidspartnere). Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere.

Samlingen i Staverne legger til rette for utprøving av nyttige verktøy ut fra kriseteamenes arbeidsoppgaver.
Tema- eller kasusbasert veiledning til tjenestemottakere av aktuelle problemstillinger.

RVTS tilbyr veiledning både på samlingen i Staveren våren -13 og på fylkesvise samlinger høsten -13.
Tilgang til telefonkonsultasjoner for tjenestemottakere ved oppståtte behov. Avklarende møte med oppdragsgiver med sikte på rådgiving om kompetansevedlikehold og- videreutvikling.


› Les mer

Møte med brukere av kriseteam og kriseteamansatte for å innhente brukererfaringer.


Brukerne er i denne sammenheng overlevende etter Utøya, pårørende av de overlevende, etterlatte etter selvmord og kriseteamansatte fra fylker i vår region. Erfaringene som kom frem i møtet skal være med å avspeile innholdet i kriseteamsatsingen. Prosjektskisse utarbeides. Hver måned sendes det ut temabrev for å gi smakebiter på det som kommer på Påfyll-samlingen. All informasjon sendes via fylkesmannsrepresentanter for å sikre forankring på fylkesnivå. Samme informasjon legges tilgjengelig på RVTS Sør sin hjemmeside.› Les mer

Todagers samling i Stavern,
for kriseteamsansatte i region sør.


Kursdeltakerne istandsettes til å gjennomføre tilsvarende samlinger i eget kriseteam eller i interkommunale kriseteamsnettverk. Det gis innføring i seks temaer. Hvert tema består av en teoretisk innføring, praktiske verktøy og øvelser for å anvende verktøy. Teorier som presenteres er basert på oppdatert kunnskap og evidens.
› Les mer

Samling


30. Mai -13. arrangerer RVTS Sør en samling for alle RVTS’ene i Norge. Dette for å evaluere igangsatte tiltak, hvorvidt oppdraget er ivaretat og på hvilken måte. Videre skal det drøftes mulige strategier for kompetansevedlikehold og videreutvikling. Søknad sendes helsedirektoratet med tanke på oppfølging og videreutvikling av prosjektet.

Organisering


Materiell


Musikk


Rapport fra praksis


RVTS 2013