Kompetanseutviklingsprogram
Modulopplæring traumebevisst helseforetak


AVKLARING BEVISSTGJØRING UNDERVISNING TRENINGSØKTER VEILEDNING TILGJENGELIGHET AVSLUTNING
Implementeringsanalyse og kontraktinngåelse Implementeringsmodning Teoretisk opplæring Praktiske workshops Supervisering og rådgiving Telefonsupport Rådgiving
Avklarende møte med oppdragsgiver om vilkår, rammer og forpliktelser knyttet til programmet. Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon. Forelesinger for tjenestemottakere (evt også deres viktigste samarbeidspartnere). Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere. Tema- eller kasusbasert veiledning til tjenestemottakere av aktuelle problemstillinger. Tilgang til telefonkonsultasjoner for tjenestemottakere ved oppståtte behov. Avklarende møte med oppdragsgiver med sikte på rådgiving om kompetansevedlikehold og- videreutvikling.

› Les mer

Teoretisk opplæring


Kunnskap om psykiske traumer og deres årsaksforhold til en lang rekke psykiske lidelser er kun i beskjeden grad en integrert del av kunnskapsgrunnlaget i mange enheter innen psykiske helsevern.

RVTS Sør tilbyr derfor teoretisk undervisning fordelt på 3 samlinger.

Samling 1 er relevant for alle ansatte i helseforetaket og gir en grunnlagsforståelse av hvordan traumer og traumatisk stress utvikler patologi

Samling 2 er relevant for alle med ansvar for diagnostisering og behandling. Samlingen gir innføring i kartlegging samt grunnleggende stabilisering av pasienter

Samling 3 er relevant for spesialister innen psykiske helsevern. Samlingen gir en innføring i traumebehandking i.h.t. anbefalte prinsipper

Trinn 1: trygghet og stabiklisering
Trinn 2: prosessering av traumatiske erindringer
Trinn 3: reintegrasjon
RVTS 2012