11

Kofferten min og meg

Å våge å reise sammen med andre

Den mest alvorlige konsekvensen av å ha vært utsatt for traumer, er vansker med nærhet og avstand til andre mennesker.

Gjentatte traumer undertrykker påkoblingssystemet til andre mennesker, i stedet utvikles selvbeskyttelsessystemet, kjappe fryktresponser og emosjonell avkobling fra andre. Traumer fører derfor ofte til en følelse av ensomhet og utenforskap, og mangel på tillitt til andre mennesker. Arbeid med relasjoner vil derfor ha en sentral plass i alt traumearbeid, med fokus på å være ekstra oppmerksom på hva som kan fremme kontakt og påkobling i ethvert møteøyeblikk.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022