7

Kofferten min og meg

På Triggerjakt

Traumeminner oppleves ofte som plagsomme og vonde, og kan plutselig bli utløst så en opplever å bli satt tilbake til det vonde som har skjedd. Vi kaller det som utløser traumeminner for triggere.

Triggere kan være alle typer sanseinntrykk eller opplevelser som forbindes med det som var tidligere var farlig. Det kan også være indre fornemmelser i kroppen. Noen bruker også begrepet traumepåminnere om det samme.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022