2

Kofferten min og meg

Stress på godt og vondt

Stressbegrepet er nyttig for å nyansere traumebegrepet. Stress hjelper oss med å forklare hva påkjenninger og/ eller mangler i livet kan gjøre med oss både psykologisk og fysiologisk.

Fokus på stress kan også hjelpe oss med betydningen av belastninger i livet som ikke er så ekstreme at de går under traumebegrepet, men likevel er, og oppleves, som belastende og gir risiko for psykisk og fysisk uhelse. Til sist kan stressbegrepet peke på betydningen av at passe store utfordringer er nødvendig for vekst og utvikling.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022