3

Kofferten min og meg

Når kofferten blir tung å bære

Det er mange beskrivelser på hvordan man kan streve etter å ha levd med ulike belastninger. Diagnosene posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og Kompleks PTSD beskriver de mest typiske plagene etter traumatiserende hendelser.

Betegnelsen utviklingstraumer brukes om plager etter vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt over tid, samtidig som en ikke får tilstrekkelig støtte og hjelp av sine nære omsorgspersoner til å håndtere dette.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022