12

Kofferten min og meg

Å koble seg på

En opplevelse av at alt henger sammen er ikke noe de fleste av oss går rundt og tenker på i det daglige. Det er når vi mangler dette at det blir tydelig for oss hvor viktig det er.

Gjentatte vonde og vanskelig opplevelser kan føre til at vi kjenner oss frakoblet oss selv, andre mennesker og det som skjer. Da kan det være nyttig å stoppe opp og legge merke til det som skjer her og nå. Det kan hjelpe oss med å sette alt i sammenheng med hverandre.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022