1

Kofferten min og meg

Hvordan jeg blir meg

Hjernens organisering og utvikling er nyttig for å forstå hvordan vi formes av omgivelsene og menneskene rundt oss.

Den treenige hjernen er en pedagogisk modell som hjelper oss med å forstå og fortolke hvordan erfaringer kan forme hjernens ulike deler. I dette perspektivet vil det å ha kjennskap til tidspunkt for erfaringer være like viktig som kjennskap til hvilke erfaringer det har vært.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022