4

Kofferten min og meg

Hvordan jeg beskytter meg

Vi mennesker har et beskyttelsessystem som skal beskytte oss mot fare. Dette systemet slår seg raskt og automatisk på når vi blir redde.

Kroppen oppfatter situasjoner som kan være farlige og reagerer før vi rekker å tenke oss om. Barn og unge med utviklingstraumer får et sensitivt beskyttelsessystem og et underutviklet reguleringssystem.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022