9

Kofferten min og meg

Å få det bedre

Med hjernens utvikling og organisering som forståelsesramme, vil tiltak hvile på utviklingen av nevrale nettverk og koblinger i nærmeste utviklingssone.

Det betyr at aktiviteter må vekke oppmerksomhet og motivasjon, og at nettverk som brukes gjennom for eksempel øving og repetisjon vil bli styrket. Tiltak handler om samtale og refleksjon, men i dette perspektivet handler tiltak like mye om å gjøre seg erfaringer som henvender seg til kropp, sanser og følelser.

Ressurser:Hjem RVTS Sør © 2022