Kofferten min og meg

En reise i traumeforståelse


Informasjon Bestill perm
Gutt med koffert

Velkommen!

Her finner du som bruker «Kofferten min og meg» ytterligere ressurser relatert til hver side i permen.

Målet med permen er å bidra til samtale, undring og bekreftelse av vonde opplevelser, samt støtte alle forsøk og initiativ for å mestre livet. Vi håper permen og nettsiden kan bidra til inspirasjon, støtte og mot til å gå nærmere i samtale med barn og unge.

Voksen og barn som gir high-five
Barn og voksen som ligger på magen og leser bok.

En oversikt over andre relevante ressurser og nettsider.

Tre kofferter som er stablet oppå hverandre.

Traumerelaterte ord og begreper med utdypende forklaring.

Traumebevisst ordliste

Jente som leser i en bok.

Oversikt over litteratur som ligger bak utviklingen av «Kofferten min og meg».

Permens forside. Bilde av gutt med drage.

Bestill perm

«Kofferten min og meg» er en brukervennlig flip-over perm som du kan bruke i samtale med barn og unge.

Permen inneholder flotte bilder med tilhørende forklaringer og tips til samtale.

Bonus:
På baksiden av hver slide i permen finner du tilhørende QR-kode som gir deg nyttig videoinstruksjon.

Hjelp til å komme igang

Kofferten min og meg er laget med tanke på at den skal være enkel å ta i bruk. Samtidig vet vi at mange synes det kan være vanskelig å komme i gang med noe nytt og ukjent. Som hjelp har vi derfor laget et forslag til en introduksjonssamling med tilhørende powerpoint.

Kom igang (PDF) Introduksjonssamling (PowerPoint)