Kofferten min og meg

En reise i traumeforståelse


Informasjon Bestill perm
Gutt med koffert

Velkommen!

Her finner du som bruker «Kofferten min og meg» ytterligere ressurser relatert til hver side i permen.

Målet med permen er å bidra til samtale, undring og bekreftelse av vonde opplevelser, samt støtte alle forsøk og initiativ for å mestre livet. Vi håper permen og nettsiden kan bidra til inspirasjon, støtte og mot til å gå nærmere i samtale med barn og unge.

Voksen og barn som gir high-five
Lenker

En oversikt over andre relevante ressurser og nettsider.

Ordliste

Traumerelaterte ord og begreper med utdypende forklaring.

Traumebevisst ordliste

Litteraturliste

Oversikt over litteratur som ligger bak utviklingen av «Kofferten min og meg».

Permens forside

Bestill perm

«Kofferten min og meg» er en brukervennlig flip-over perm som du kan bruke i samtale med barn og unge.

Permen inneholder flotte bilder med tilhørende forklaringer og tips til samtale.

Bonus:
På baksiden av hver slide i permen finner du tilhørende QR-kode som gir deg nyttig videoinstruksjon.