Gruppeveiledning

«Veiledning er en etisk handling og skal alltid være til den andres beste»

Dette er utgangspunktet og bakgrunns-tanken for veiledningen i TBO-F. Som kontaktperson/kursholder skal du gå over i en veilederrolle der intensjonen og målet er, å gi fosterforeldrene støtte og hjelp til refleksjon i forhold til sitt fosterhjemsoppdrag.

Det handler om:

  • Å stille gode spørsmål
  • Være bevisst språkets makt
  • Å være bevisst at det er en asymmetrisk situasjon

I tillegg til å støtte, oppmuntre og hjelpe til med å finne kreative løsninger på krevende utfordringer, skal man gjennom veiledningen elte det stoffet fosterforeldrene har vært gjennom i de 8 samlingene.

  Beskrivelse av TBO-F Gruppeveiledning

Samling 1

Gruppeveiledning

Samling 1

Velkommen til del 2 av TBO-F, velkommen til TBO-F Gruppeveiledning. Dette er den første veiledningssamlingen.

  Gruppeveiledning (samling 1)
Samling 2-8

Gruppeveiledning

Samling 2-8

Denne håndboken gir deg et utgangspunkt for å gjennomføre gruppeveiledning for de resterende syv samlingene.

  Gruppeveiledning (samling 2-8)