TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre
TBO-F

TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F)

Velkommen til et 8 moduls kurs beregnet på deg som har omsorg for traumatiserte barn.

Dette er en kursrekke som er utarbeidet av National child traumatic stress nettwork (NCTSN) i USA. RVTS- har oversatt og tilpasset materialet til Norske forhold. Denne norske utgaven er prøvd ut i samarbeid med Barnevern Sør og følgesevaluert av Universitetet i Agder.

RVTS har samarbeidet tett med Barnevern Sør og vi har sammen utviklet denne opplæringspakken. I tillegg til de 8 modulene med tilhørende materiell har vi lagt inn tilleggsstoff og fordypningsstoff.
I samarbeid med:


Barnevern Sør

Moduler

Her er en oversikt over de åtte moduler.

Modul 1

Introduksjon

Modul 2

Traume

Modul 3

Virkninger av traumer

Modul 4

Å skape trygghet

Modul 5

Håndtere atferd og følelser

Modul 6

Refleksjoner og heling

Modul 7

Bli barnets advokat

Modul 8

Å ta vare på deg selv

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

Barnevern Sør
Telefon: 38 27 35 35
E-post: torunn.sirevaag.slettan@mandal.kommune.no

Denne nettsiden er utarbeidet i samarbeid mellom Barnevern Sør og RVTS Sør.