TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre
TBO-F

Til alle TBO-F kursholdere


RVTS Sør jobber våren 2020 med en revisjon av TBO-F. Arbeidet skal være ferdig sent våren 2020/tidlig høsten 2020.

Alt nåværende materiale blir liggende ute på nett som før, og vil også være tilgjengelig på nett når revisjonen er gjort.

Ta kontakt for spørsmål

Tone Weire Jørgensen – tone.weire.jorgensen@rvtssor.no
Torstein Garcia de Presno - torstein@rvtssor.no

TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F)

Velkommen til et 8 moduls kurs beregnet på deg som har omsorg for traumatiserte barn.

Dette er en kursrekke som er utarbeidet av National child traumatic stress nettwork (NCTSN) i USA. RVTS- har oversatt og tilpasset materialet til Norske forhold. Denne norske utgaven er prøvd ut i samarbeid med Barnevern Sør og følgesevaluert av Universitetet i Agder.

RVTS har samarbeidet tett med Barnevern Sør og vi har sammen utviklet denne opplæringspakken. I tillegg til de 8 modulene med tilhørende materiell har vi lagt inn tilleggsstoff og fordypningsstoff.
I samarbeid med:


Barnevern Sør

Moduler

Her er en oversikt over de åtte moduler.

Modul 1

Introduksjon

Modul 2

Traume

Modul 3

Virkninger av traumer

Modul 4

Å skape trygghet

Modul 5

Håndtere atferd og følelser

Modul 6

Refleksjoner og heling

Modul 7

Bli barnets advokat

Modul 8

Å ta vare på deg selv

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

RVTS Sør
Sentralbord: +47 22 58 60 00
E-post: post@rvtssor.no

Tone Weire Jørgensen
E-post: tone.weire.jorgensen@rvtssor.no

Torstein Garcia de Presno
E-post: torstein@rvtssor.no

Gjelder henvendelsen forespørsel om tjenestestøtte?
Vennligst benytt søknadsskjema.