Barn og voksen gjemmer seg for monster.

TraumeBevisst Omsorg for
Fosterforeldre (TBO-F)

Informasjon

Samlinger Gruppeveiledning

Hva er TBO-F?

TBO-F er åtte kurs-samlinger med påfølgende gruppeveiledning for fosterforeldre. Det bygger på en kursrekke som ble utarbeidet av National child traumatic stress nettwork (NCTSN) i USA.

Mange barn som bor i fosterhjem, har opplevd stressende og traumatiske hendelser og levd under vanskelige omsorgsforhold. Målet med TBO-F er å gi fosterforeldre trygghet og forståelse til å møte sitt fosterbarn på best mulig måte.

Les mer
Person med koffert

Samlinger

Her er en oversikt over de åtte kurs-samlingene i TBO-F.

Gruppeveiledning

Her finner du oversikt over gruppeveiledningen.